Chứng nhận

Brc Certificate

BRC viết tắt của British Retail Consortium là một tiêu chuẩn của Hiệp hội các nhà bán lẻ Anh Quốc. Tiêu chuẩn này là cơ sở giúp các nhà bán lẻ đánh giá về các nhà xuất khẩu thực phẩm nói chung và hàng nông sản nói riêng. BRC giúp các nhà sản xuất kiểm soát quy trình cung cấp nguyên liệu đầu vào từ khâu chọn giống, trồng trọt, thu hoạch, chế biến thành sản phẩm. Bên cạnh đó, BRC còn là một tiêu chuẩn giúp  quản lý sản phẩm, nâng cao năng suất, gia tăng sản lượng xuất khẩu.  Haprosimex JSC đã đạt được chứng chỉ BRC vào ngày 26/08/2015 cho hai mặt hàng chính là hạt điều và hồ tiêu nhằm nâng cao giá trị sản phẩm, thâm nhập vào các thị trường yêu cầu cao như Mỹ, Canada, E.U…