Quế

Việt Nam được coi là vùng đất lý tưởng của quế có hàm lượng dầu cao và hương vị đặc trưng. HAPROSIMEX JSC chuyên cung cấp quế chất lượng cao từ các khu vực chính của Việt Nam như Yên Bái, Thanh Hóa và Quảng Nam. Các loại quế chúng tôi cung cấp bao gồm quế chẻ, quế ống, quế vụn, quế ống sáo,quế cắt tròn và cắt vuông sẽ đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng
Quế ống
- Bề ngoài: khô, sạch, không nấm mốc
- Độ dài: 25-45cm
- Độ dày: 2-3.5mm
- Màu sắc: vàng sáng
- Mùi vị: Thơm
- Hương vị: Cay
- Tạp: 1.0%,tối đa
- Ẩm: 13.5%, tối đa
- Độ dầu: 2%, tối thiểu
Quế chẻ
- Bề ngoài: khô, sạch, không nấm mốc
- Màu: Vàng sáng
- Mùi vị: thơm
- Hương vị: Cay 
- Độ dài: 25-45cm
- Độ dày: 0.7-1.8mm
- Tạp: 1.0%,max
- Ẩm: 13.5%, max
- Độ dầu: 2.0%, min
Quế vụn 
- Bề ngoài: khô
- Màu: nâu sáng
- Độ dài: 5cm, tối thiểu
- Độ dày: 0.7-1.8mm
- Ẩm: 13.5%,  tối đa
- Tạp: 1.0%,tối thiểu