Cà Phê Hạt

Ngành công nghiệp cà phê Việt Nam chiếm 20% thị phần thế giới, và Việt Nam là nước có sản lượng xuất khẩu cà phê Robusta lớn nhất.
Cùng với sự tăng trưởng của ngành công nghiệp cà phê Việt, công ty HAPROSIMEX JSC đã đầu tư một nhà máy cà phê dựa trên những kiến thức hình thành từ đội ngũ nhân viên có nhiều năm kinh nghiệm hoạt động trong ngành. Để đạt được chất lượng tốt nhất, nguyên liệu đầu vào được lựa chọn từ các vùng cà phê trọng điểm ở Việt Nam, đây là một điều kiện tiên quyết cho các sản phẩm của chúng tôi đạt được sự tin cậy từ khách hàng trong việc hợp tác lâu dài.

I/ Vietnam Robusta Grade 1 Screen 18:
    1. R1/S18 Clean: 90% min on screen 18, Moisture 12.5% max, foreign matter 0.1% max, Black 0.1% max & broken 0.2% max
    2. R1/S18 Wet Polished: 90% min on screen 18, Moisture 12.5% max, foreign matter 0.1% max, Black 0.1% max & broken 0.5% max
    3. R1/S18, 2% BB: 90% min on screen 18, Moisture 12.5% max, foreign matter 0.5% max, Black & broken total 2% max.
II/ Vietnam Robusta Grade 1 Screen 16:
    1. R1/S16 Clean: 90% min on screen 16, Moisture 12.5% max, foreign matter 0.1% max, Black 0.1% max & broken 0.2% max
    2. R1/S16 Wet Polished: 90% min on screen 16, Moisture 12.5% max, foreign matter 0.1% max, Black 0.1% max & broken 0.5% max
    3. R1/S16, 2% BB: 90% min on screen 16, Moisture 12.5% max, foreign matter 0.5% max, Black & broken total 2% max
III/ Vietnam Robusta Grade 2 Screen 13:
    1. R2/S13 Clean: 90% min on screen 13, Moisture 12.5% max, foreign matter 0.2% max, Black 0.1% max & broken 0.5% max
    2. R2/S13 Wet Polished: : 90% min on screen 13, Moisture 12.5% max, foreign matter 0.2% max, Black 0.1% max & broken 0.5% max
    3. R2/S13, 5% BB: 90% min on screen 13, Moisture 12.5% max, foreign matter 1% max, Black & broken total 5% max
IV/ Vietnam Arabica Grade 1 Screen 18:
    1. A/S18, 2%BB: 90% min on screen 18, Moisture 12.5% max, foreign matter 0.5% max, Black & broken total 2% max
    2. A/S18, Clean: 90% min on screen 18, Moisture 12.5% max, foreign matter 0.1% max, Black 0.1% max & broken 0.3% max
V/ Vietnam Arabica Grade 1 Screen 16:
    1. A/S16, 2%BB: 90% min on screen 16, Moisture 12.5% max, foreign matter 0.5% max, Black & broken total 2% max
    2. A/S16, Clean: 90% min on screen 16, Moisture 12.5% max, foreign matter 0.1% max, Black 0.1% max & broken 0.3% max

Packed in new jute bag. Net: 60 kgs, Gross: 60.7 kgs.