Company News

Ngày 28/02/2020 vừa qua, tại văn phòng Haprosimex JSC đã tổ chức tiệc sinh nhật cho các thành viên sinh vào tháng 02 gồm:

1- Ông Vũ Văn Hải

2- Ông Phạm Ngọc Thăng

3- Ông Đặng Nguyễn Nhật Thảo